Βίκτωρος Ουγκώ 4 & Ολυμπίου Διαμαντή 53
Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη 54625
τηλ: +30 2313030286
info@agorafinefoods.com