45 Δώρα ετοιμάσαμε για 45 δημοσιογράφους ταξιδιών / bloggers καλεσμένους από το δήμο Θεσσαλονίκης και το τμήμα τουρισμού από Ευρωπαϊκές χώρες, Κίνα και Βραζιλία.